Simply Natural Arts

La Gomera

Voor aanmelding dit formulier
printen, invullen en opsturen naar:

Simply Natural Arts
Rembrandtlaan 22, 2665 XG Bleiswijk

Opgave voor de cursus
van 20 tot 27 april of  16 tot 23 november op La Gomera

Ondergetekende(n) geeft/geven  zich hierbij op voor de cursus.

Naam            ………………………………………………………………

Adres            ………………………………………………………………

Woonplaats  ………………………………………………………………

Telefoon /Mobiel…………………………………………………………

Email             ………………………………………………………………

De kosten.
De kosten voor het verblijf, exclusief maaltijden, zijn nog niet precies bekend en ook afhankelijk van wel of geen kamer met iemand delen.  Deze kosten zullen variλren tussen 100 en maximaal 200 euro. De bijdrage aan Simply Natural Arts bedraagt 250 euro. Ondergetekende wil wel/geen kamer delen.

Aanbetaling
Er is 100 euro overgemaakt als aanbetaling op gironr: 9621936 t.n.v. E.P. Blankers. Bij annulering voor 15 maart wordt 25 euro in rekening gebracht. Na 15 maart is geen restitutie van inschrijfgeld meer mogelijk.

Ondergetekende(n) neemt/nemen zelf volledige verantwoordelijkheid voor de organisatie van de reis naar en van Gomera.
Ondergetekende(n) nemen volledige verantwoordelijkheid voor het eigen verblijf op Gomera.

 Datum,…………..        Naam………………………

 

Handtekening……………………………………….